STARFLIX Bratislava, s. r. o. (“nás”, “my”, alebo “naše”) spravuje web stránku https://getspace.sk/ (“Služba”).

Táto stránka Vás informuje o našej politike a pravidlách v súvislosti so zbieraním, používaním a odovzdávaním Osobných údajov počas používania našej Služby a možností voľby, ktoré mate, v súvislosti s týmito údajmi.

Používame Vaše údaje za účelom poskytovania a skvalitňovania Služby. Používaním Služby, súhlasíte so zbieraním a používaním týchto údajov v súlade so znením tohto dokumentu Ochrany Osobných Údajov. Ak nie je inak definované týmto dokumentom Ochrany Osobných Údajov, výrazy použité v našom dokumente Ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našom dokumente Všeobecných obchodných podmienok a Podmienok poskytovania služieb dostupnom na https://getspace.sk/obchodne-podmienky/

Osobné údaje

 

Počas používania našej Služby, Vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli niektoré osobu identifikovateľné údaje, ktoré môžu byť použité, aby sme Vás vedeli kontaktovať a identifikovať (“Osobné údaje“).

 


Osobu identifikovateľné údaje môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

 

 • Emailová adresa
 • Krstné meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Adresa, krajina, kraj, PSČ/ZIP, Mesto
 • Cookies a informácie o používaní

 

Informácie o používaní

 

Okrem iného môžeme zbierať informácie, ako sa k Službe pripájate a ako Službu používate (“Informácie o používaní“). Tieto Informácie o používaní môžu zahŕňať informácie ako adresa internetového protokolu Vášho počítača (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, Vami navštívené stránky našej Služby, dátum a čas Vašej návštevy, množstvo stráveného času na týchto stránkach, unikátne identifikátory zariadenia a iné dáta diagnostiky.

 

Dáta sledovania aktivity & Cookies

 

Používame cookies a podobné technológie a to za účelom sledovania aktivity na našej Službe a niektoré z týchto informácií archivujeme.

Cookies sú súbory s malým obsahom dát, ktoré môžu obsahovať unikátny anonymný identifikátor. Cookies sú zaslané z web stránky Vášmu prehliadaču a uložené na Vašom zariadení. Technológie sledovania sú aj vysielače (beacons), tagy a scripty, ktoré slúžia na zber a sledovanie informácií potrebných na analýzu našej Služby a jej skvalitňovanie.

 

Máte možnosť nastaviť svoj prehliadač, aby odmietol všetky súbory cookies alebo aby Vám oznámil, kedy je súbor cookie zaslaný. Ak sa ale rozhodnete odmientúť cookies, môže sa stať, že nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby.

 

Príklady súborov Cookies, ktoré používame:

 

 • Relačné Cookies. Používame Relačné súbory Cookies a to za účelom prevádzkovania našej Služby.
 • Preferenčné Cookies. Používame Preferenčné súbory Cookies, aby sme si pamätali Vaše preferencie a rôzne nastavenia.
 • Bezpečnostné Cookies. Používame Bezpečnostné súbory Cookies za účelmi bezpečnosti.

STARFLIX Bratislava, s. r. o. Používa zozbierané údaje na rôzne účely:

 

 • Poskytovanie a údržba Služby
 • Upozornenia Vašej osoby o zmenách v poskytovaní našej Služby
 • Umožnenie Vašej osobe zúčastniť sa a používať interaktívne funkcie našej Služby, ak sa tak rozhodnete
 • Poskytovanie podpory a starostlivosti o KLIENTA
 • Poskytovanie analýzy a hodnotných informácií, aby sme boli schopný Službu skvalitňovať
 • Monitorovanie používania Služby
 • Zistenie, prevencia a riešenie technických problémov

Vaše údaje, vrátane Osobných údajov, môžu byť presunuté – a spravované – na výpočtovej technike fyzicky umiestnenej mimo Vašej krajiny, kraja, alebo v inej Vládnej jurisdikcii, kde sa zákony ochrany osobných údajov môžu odlišovať o tých vo Vašej jurisdikcii.

 

Ak sa nachádzate mimo Litvy, prosíme berte na vedomie, že tieto údaje, vrátane Osobných údajov,  presúvame do Litvy a tam ich spracovávame.

 

Váš súhlas s touto Ochranou osobných údajov nasledovaný zadaním takýchto údajov na Službe predstavuje Váš súhlas s týmto prenosom.

 

STARFLIX Bratislava, s. r. o. podnikne všetky nutné kroky, aby zaistila, že s Vašimi údajmi sa nakladá bezpečne a v súlade s týmto dokumentom Ochrany Osobných Údajov a žiadne z Vašich údajov nebudú presunuté do inej organizácie alebo krajiny, pokiaľ nebudú zaistené dostatočné prvky kontroly vrátane bezpečnosti Vašich údajov a iných osobných informácií.

Právne požiadavky

 

STARFLIX Bratislava, s. r. o. môže odovzdať Vaše Osobné údaje v dobrom úmysle a viere, že takýto úkon je nutný na:

 

 • Vyhovenie právnym záväzkom
 • Ochranu a obranu vlastníckych práv spoločnosti STARFLIX Bratislava, s. r. o.
 • Prevenciu alebo vyšetrenie možných previnení v spojitosti so Službou
 • Ochranu osobnej bezpečnosti používateľov Služby alebo verejnosti
 • Ochranu pred znevýhodnenou právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť Vašich údajov je pre nás dôležitá, ale myslíte na to, že žiadna metóda prenosu dát cez Internet, alebo prenosu dát cez elektronickú úschovňu nie je 100% bezpečná. I keď sa usilujeme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu Vašich Osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť

Vyhradzujeme si právo zamestnať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán za účelom uľahčenia prevádzky našej Služby (“Poskytovateľov Služby“), za účelom poskytnutia  Služby v našom mene, za účelom výkonu služieb spojených so Službou alebo na asistenciu v analýze používania našej Služby.

 

Tieto tretie strany majú prístup k Vašim Osobným údajom len za účelom výkonu týchto úloh, v našom mene a sú viazaný neposkytnúť alebo nepoužiť tieto Údaje na žiadny iný účel.

 

Analýzy

 

Môžeme použiť Poskytovateľa Služby tretej strany za účelom monitorovania a analýzy používania našej Služby.

 

 • Google Analytics

 

Google Analytics je webová služba zameraná na analýzu, poskytovaná Googlom, ktorá sleduje a zasiela dáta o premávke na web stránke. Google používa zber dát za účelom sledovania a monitorovania používania našej Služby. Tieto dáta sú zdieľané s inými službami Googlu. Google môže použiť tieto dáta na zlepšenie kontextu a osobité prispôsobenie reklám  svojej vlastnej reklamnej siete.

 

Nastavenie dostupnosti údajov Vašej aktivity pre Google Analytics viete zrušiť nainštalovaním doplnku prehliadača známym ako Gogle Analytics opt-out. Doplnok zabraňuje JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) zdieľaniu informácií o Vašich návštevách a aktivite so službou Google Analytics.

 

Pre viac informácií o praktikách Googlu spojených so súkromím, navštívte prosíme web stránku s informáciami o Ochrane súkromia a Zmluvných podmienkach Googlu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Naša Služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaný na stránky tretej strany. Silne odporúčame, aby ste si prečítali dokument ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite.

 

Nemáme kontrolu a nepreberáme zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky web stránok a/alebo služieb akýchkoľvek tretích strán.

Naša Služba nie je určená pre osoby mladšie ako 18 rokov (“Deti“).

 

Vedome nezbierame osobu identifikovateľné údaje od osôb mladších ako 18 rokov. Ak ste rodič alebo právny zástupca takejto osoby a ste si vedomý, že Vaše Deti nám poskytli Osobné údaje, prosíme, kontaktujte nás. Ak sme upovedomení, že sme zozbierali Osobné údaje od Detí bez overenia súhlasu rodiča, podnikáme kroky na odstránenie takýchto informácií z našich serverov.

Vyhradzujeme si právo z času na čas vykonať zmeny znenia tohto dokumentu Ochrany Osobných Údajov. Na tieto zmeny Vás upozorníme umiestnením nového znenia tohto dokumentu Ochrany Osobných Údajov na tejto stránke.

 

Pred vstupom zmien do platnosti Vás informujeme prostredníctvom emailu a/alebo výrazným oznámením na našej Službe a aktualizujeme “dátum platnosti” na vrchu alebo spodku tohto dokumentu Ochrany Osobných Údajov.

 

Odporúčame aby ste si tento dokument Ochrany Osobných Údajov prezerali na pravidelnej báze za účelom zachytenia akýchkoľvek zmien jeho znenia. Zmeny tohto dokumentu Ochrany Osobných Údajov sú platné, keď sú umiestnené na túto stránku.

Ak mate akékoľvek otázky o tomto dokumente Ochrany Osobných Údajov, prosíme, kontaktujte nás:

Schválené CEO, konateľom spoločnosti STARFLIX Bratislava, s. r. o., Dávidom Trávničkom, dňa 28. 11. 2018

 

Posledné zapracované zmeny boli dňa 28. 11. 2018.