1.1. Termini

1.1.1. Starflix Riga – SIA “Starflix Riga, reģistrācijas numurs: 40203040578, PVN maksātāja numurs: LV40203040578, juridiskā adrese: Miesnieku iela 12, Rīga, LV-1050, mājas lapa: https://starflix.lv, e-pasts: info@starflix.lv, Starflix preču zīmes pārstāvis Latvijas Republikas teritorijā.

1.1.2. Interneta veikals – mājas lapa ar tiešsaistes pārdošanas sistēmu, kas ļauj apmeklētājiem iegādāties preces un pakalpojumus tiešsaistē.

1.1.3. Mājas lapa – informācijas lapu kopums, kas prezentē informāciju tiešsaistē no domēna.

1.1.4. Domēns – mājas lapa adrese (piemēram: starflix.lv) un e-pasta adreses nobeigums (piemēram: @starflix.lv), kas sastāv no burtiem, cipariem un domuzīmēm.

1.1.5. Mājas lapas hostings – vieta, kur glabāt datnes un datu bāzes, kuras ir sasniedzamas ar interneta tīklu.

1.1.6. Tiešsaites reklāma – mārketinga un reklāmas forma, kura nogādā reklāmas ziņojumu potenciālajiem Klientiem ar interneta starpniecību.

1.1.7. Logo – simbols, kas sastāv no teksta, grafiskā elementa vai abu kombinācijas, ko izmanto, lai atšķirtu kompāniju vai tās produktus un pakalpojumus no citām kompānijām.

1.2. Līguma mērķis

1.2.1. Līguma mērķis ir regulēt attiecības starp Starflix Riga un Klientiem, lai nodrošinātu profesionālu tiešsaites pakalpojumu sniegšanu.

1.2.2. Līgums nosaka vispārējos noteikumus līguma noslēgšanai, izpildei un izbeigšanai visiem pakalpojumiem, pakalpojumu komplektiem un papildinājumiem, kuri tiek pārdoti tiešsaitē starflix.lv.

1.3. Pakalpojumu sniegšanas principi

1.3.1. Profesionalitāte. Šis princips nozīmē, ka Starflix Riga sniedz augstākās klases pakalpojumus, kuri ir oritentēti uz Klientu interesēm.

1.3.2. Precizitāte. Šis princips nozīmē, ka Starflix Riga pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Klienta vēlmēm, noteiktajos termiņos.

1.3.3. Efektivitāte. Šis princips nozīmē, ka Starflix Riga lieto resursus ekonomiski, lai sasniegtu rezultātu ar pēc iespējas mazākām izmaksām Klientam.

1.3.4. Praktikalitāte. Šis princips nozīmē, ka Starflix Riga Klienti tiek apkalpoti profesionāli, visas problēmas un neskaidrības tiek risinātas godprātīgi un visa informācija, kas ir uzticēta Starflix Riga tiek turēta noslēpumā un netiek izpusta trešajām pusēm.

1.3.5. Partneru attiecības. Šis princips nozīmē, ka Starflix Riga ir orientēts uz ilgtermiņa partneru attiecībām, kas balstītas uz abpusēju izdevīgumu.

1.4. Līguma noslēgšana

1.4.1. Līgums tiek noslēgts elektroniski Starflix Riga mājas lapā, starflix.lv, kura satur Starflix Riga standarta piedāvājumus.

1.4.2. Klients, kurš vēlas iegādāties attiecīgo pakalpojumu pievieno to grozam, aizpilda Klienta reģistrācijas formu, izlasa un apliecina, ka ir iepazinies ar šiem notiekumiem atzīmējot lodziņu „Esmu izlasījis un piekrītu Pakalpojumumi sniegšanas noteikumiem“ un apmaksājot rēķinu (par izvēlētājiem pakalpojumiem, kas pievienoti grozam).

1.4.3. Ja Klients vēlas iegādāties individuāli pielāgotus pakalpojumus, Klientam jāsazinās ar Starflix Riga, telefoniski vai ar e-pasta starpniecību.

1.4.4. Līgums starp Starflix Riga un Klientu tiek uzskatīts par noslēgtu maksājuma saņemšanas brīdī.

1.4.5. Līgums starp Klientu un Starflix Riga var tikt noslēgts nevis tiešsaistē, bet parakstot līgumu papīra formātā un/vai nosūtot parakstītu līgumu skanētā formātā. Uz parakstītu līgumu, skenētā vai papīra formātā, ir attiecināmi arī šie noteikumi.

1.4.6. Klients piekrīt, ka rēķini tiks izsūtīti uz norādīto e-pastu un uzglabāti Klienta kontā Starflix Riga Klientu zonā. Par jauniem rēķiniem Klients var tikt informēts telefoniski uz Klienta informācijā norādīto telefona numuru. Rēķini tiek izsūtīti .pdf formātā. Ja Klients vēlas saņemt rēķinus pa pastu papīra formā, Klients iesniedz rakstisku pieteikumu un sedz pasta izmaksas.

1.5. Līguma izpilde

1.5.1. Starflix Riga sniedz pakalpojumus pēc augstākajiem profesionāliem standartiem un saskaņā ar šo līgumu.

1.5.2. Lai sniegtu pakalpojumus saskaņā ar Klienta vēlmēm, līgums tiek izpildīts saskaņā ar informāciju, ko Klients ir iesniedzis projekta informācijas anketā. Projekta informācijas anketa ir atrodama Starflix Riga mājas lapā.

1.5.3. Ja Klients iesniedz nepilnīgu informāciju, Starflix Riga sniedz pakalpojumus, balstoties uz informāciju, kas ir iesniegta. Starflix Riga patur tiesības aizpildīt trūkstošo informāciju, vienpersoniski lemt par uzstādījumiem un citiem pasākumiem, lai sniegtu pakalpojumus pēc iespējas labāk.

1.5.4. Starflix Riga informē Klientu par projekta pabeigšanu vai pakalpojumu sniegšanas izpildi uz Klienta kontā norādīto e-pastu. Pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu un pilnībā pabeigtu, kā arī tas tiek uzskatīts par pieņemtu no Klienta puses, ja Klients nav iesniedzis pamatotas pretenzijas vai atzīmes attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu piecu darba dienu laikā pēc e-pasta paziņojuma nosūtīšanas.

1.6. Līguma izbeigšana

 

1.6.1. Līgums tiek izbeigts, kad abas puses ir to izpildījušas.

1.6.2. Līgumu var izbeigt uz abu pušu vienošanās pamata.

1.6.3. Līgums tiek izbeigts, ja kāda no pusēm to lauž saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

1.6.4. Līgumu var izbeigt kāda no pusēm, šajā līgumā paredzētos gadījumos.

2.1. Domēnu reģistrācija

2.1.1. Starflix Riga sniedz domēnu reģistrācijas pakalpojumus sekojošiem augstākā līmeņa domēniem: .com, .net, .org, .eu, .co.uk, .pl, .lt, .lv, .sk, .by, .ru. Starflix Riga patur tiesības paplašināt augstākā līmeņa domēnu sarakstu, neatjauninot pakalpojumu sniegšanas līgumu.

2.1.2. Domēnu reģistrācija notiek saskaņā ar Klienta iesniegto informāciju, Starflix Riga nav atbildīgs par drukas un citām kļūdām Klienta iesniegtajā informācijā.

2.1.3. Domēni tiek reģistrēti Klienta vārdā. Klients ir  domēna īpašnieks un Starflix Riga tiek uzskatīts par domēna tehnisko kontaktpersonu.

2.1.4. Visi Starflix Riga domēna vārdi var tikt izmantoti ar noklusējuma servervārdiem ns1.starflix.net, ns2.starflix.net. Klients ir tiesīgs brīvi nomainīt servervārdus jebkurā brīdī, bet Starflix Riga negarantē sniegto pakalpojumu kvalitāti zem citiem servervārdiem.

2.1.5. Domēni tiek reģistrēti vai atjaunināti uz pasūtīto laiku un tos apmaksā Klients. Domēna reģistrācija tiek veikta pēc Klienta maksājuma. Ja Klients neizmanto tiešsaites maksājumu starflix.lv, bet veic pārskaitījumu, domēns tiek reģistrēts triju darba dienu laikā no maksājuma saņemšanas brīža. Starflix Riga var izmantot trešo pušu programmatūru, lai veiktu domēnu reģistrāciju.

2.1.6. Klients, iesniedzot informāciju, apliecina, ka tā ir pareiza un identificē patieso domēna īpašnieku. Klients piekrīt, ka iesniegtā personīgā informācija tiks izmantota domēna reģistrācijai.

2.1.7. Klients piekrīt, ka viņa personīgā informācija būs publiski pieejama WHOIS datu bāzē, kas izmantojama domēnu īpašnieku identificēšanas nolūkos. Klients tiek informēts, ka katram domēnu reģistratoram ir savi noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā tiek publiskota domēnu īpašnieku personīgā informācija.

2.1.8. Starflix Riga nekādos apstākļos neatlīdzina nevienu domēna reģistrāciju, ņemot vērā, ka neviens centrālais reģistrators neatlīdzina domēnu reģistrāciju.

2.1.9. 30 dienas pirms domēna abonementa beigām Starflix Riga izsūta e-pastu Klientam par domēna abonementa pagarināšanu. Ja Klients apmaksā rēķinu tiešsaitē starflix.lv, domēna abonements tiks automātiski pagarināts uz apmaksāto laiku. Ja Klients neapmaksā rēķinu pirms domēna abonementa beigām, Starflix Riga negarantē Klienta iespēju pagarināt domēna abonementu. Klients var veikt maksājumu ar bankas pārskaitījumu, lai izvairītos no pakalpojumu sniegšanas pārtraukumiem, šāds maksājums jāveic vismaz trīs darba dienas pirms domēna abonementa beigām.

2.1.10. Starflix Riga ļauj Klientam pilnībā pārvaldīt savu domēnu, uzstādīt un nomanīt servervārdus, uzstādīt un nomainīt domēna IP adresi, uzstādīt un nomainīt domēna pieejas datus un atļaujas, kā arī pārnest domēnu uz citu reģistratoru.

2.2. Hostinga pakalpojumi

2.2.1. Starflix Riga piedāvā divus hostinga pakalpojumu plānus: Web hostings un Interneta veikala hostings.

2.2.2. Hostinga pakalpojumi iekļauj piemērotu hostinga vidi datnēm, datu bāzēm un e-pasta pastkastītēm. Hostinga pakalpojumi iekļauj Klientu atbalstu telefoniski vai ar e-pasta starpniecību, vai ar citiem Starflix Riga ieviestiem rīkiem. Hostinga pakalpojumi neiekļauj Klientu atbalstu darbībām ar trešo pušu programmatūru, kā arī mājas lapu administrēšanu.

2.2.3. Starflix Riga tiecas sniegt augtākās iespējamās kvalitātes hostinga pakalpojumus un nodrošināt servera darbību 99.9% laika. Klients tiek informēts par gaidāmām tehniskām pārmaiņām, preventatīvām darbībām vai uzlabojumiem, kuri var traucēt pakalpojumu sniegšanai, vismaz vienu darba dienu iepriekš.

2.2.4. Tehnisku problēmu gadījumā Starflix Riga ir pienākums novērst radušās problēmas pēc iespējas īsākā laikā.

2.2.5. Lai nodrošināt Klientu komfortu, Starflix Riga nenosaka ierobežojumus hostinga plānos un sniedz iespēju Klientam izmantot diska vietu, joslas platumu un e-pasta pastkastītes, tādā apjomā, kāds ir nepieciešams, abos hostinga plānos. Lai nodrošinātu nepārtrauktu un profesionālu pakalpojumu sniegšanu, Starflix Riga patur tiesības ierobežot atsevišķu Klientu resursu apjomus, ja tie rada draudus vai traucē citiem Klientiem. Neierobežoti resursi nav domāti pielietojumiem, kas tieši mērķētu uz diska vietas lietojumu, piemēram, datu arhivēšana, video un citu datņu uzglabāšana, un citi pielietojumi. Neierobežoti resursi ir paredzēti tikai galvenajam mērķim – mājas lapu vai interneta veikalu hostingam.

2.2.6. Visa informācija, augšupielādēta un uzglabāta Starflix Riga hostingā, kā arī e-pasta vēstules tiek uzskatītas par Klienta īpašumu.

2.2.7. Ja hostinga pakalpojumi ir iekļauti komplekta piedāvājumā, kur kāds no pakalpojumiem tiek sniegts par īpašu cenu (atlaides un bezmaksas piedāvājumi), hostinga līguma izbeigšana nozīmē īpašo cenu atcelšanu, Klientam ir pienākums apmaksāt visus sniegtos pakalpojumus par standarta cenām.

2.2.8. Starflix Riga sniedz augstākās kvalitātes pakalpojumus, bet nav atbildīgs par pakalpojumu pārrāvumiem, kas ir radušies sakarā ar nepārvaramo varu vai nav Starflix Riga kompetencē.

2.2.9. Starflix Riga nav atbildīgs par Klienta iesniegto saturu mājas lapā, tas netiek kontrolēts vai mainīts bez Klienta ziņas. Klients ir pilnība atbildīgs par iesniegtās informācijas pareizību, atbilstību Latvijas Republikas likumdošanai, un informāciju, kas atrodas Klienta e-pasta pastkastītēs.

2.2.10. E-pasta pastkastītes, kas izveidotas uz Starflix Riga serveriem ir azliegts izmantot surogātpasta izplatīšanai. E-pasta pastkastītes ir aizliegts izmantot datņu arhivēšanai, šādā gadījumā Starflix Riga var pieprasīt Klientam attīrīt e-pasta pastkastītes no arhīviem. Ja Klients to neveic, Starflix Riga patur tiesības attīrīt e-pasta pastkastītes no arhīviem, iepriekš informējot Klientu. E-pasta pastkastīšu apjoms nav ierobežots, Starflx Riga patur tiesības ierobežot atsevišķu Klientu e-pasta pastkastīšu apjomus, ja tie rada draudus vai traucē citiem Klientiem.

2.2.11. Ja Starflix Riga novēro aizdomīgu aktivitāti, piemēram, kaitīgu kodu struktūru, kas veic servera pieprasījumus, neparastu procesora lietojuma palielināšanos, pastāvīgu surogātpasta izsūtīšanu, un citus iespējamos draudus hostinga pakalpojumu sniegšanai vai citus šī līguma pārkāpumus Starflix Riga patur tiesības apturēt Klienta konta darbību bez brīdinājuma.

2.2.12. Hostinga konta darbība tiek apturēta, ja nav saņemts maksājums piecu dienu laikā no pakalpojumu sniegšanas termiņa beigām. Ja pakalpojumi nav pagarināti 30 darba dienu laikā no to termiņu beigām, hostinga konts tiek dzēsts no Starflix Riga sistēmas. Ir iespējam atjaunot dzēstā konta darbību par papildus samaksu, ja ikmēneša rezerves kopija satur konta informāciju.

2.2.13. Klientam ir tiesības vienpersoniski lauzt līgumu un atteikt pakalpojumu sniegšanu 30 dienas iepriekš rakstiski informējot Starflix Riga, ja Starflix Riga nesniedz atbilstošos pakalpojumus (piemēram, serveris nestrādā vairāk kā 36 stundas kalendāra mēnesī). Šādā gadījumā Starflix Riga atlīdzina Klientam atlikušo maksu līdz pakalpojumu sniegšanas termiņa beigām no rakstiska iesnieguma saņemšanas datuma. Ja Klients vēlas lauzt līgumu, ne Starflix Riga vainas dēļ, maksa netiks atlīdzināta, ja Klients pats, izmantojot trešās personas pakalpojumus vai sazinoties ar Starflix Riga pārstāvi ir lietojis serveri, uzstādījis satura vadības sistēmu, augšupielādējis datnes, izveidojis e-pasta pastkastītes vai veicis citas darbības.

2.2.14. Maksājumi tiek atlīdzināti, neiekļaujot tiešsaites maksājuma komisiju.

2.3. Logo

2.3.1. Starflix Riga piedāvā divus logo dizaina veidus: logo un logo pro.

2.3.2. Lai sniegtu logo dizainēšanas pakalpojumus saskaņā ar Klienta vēlmēm, abi logo veidi tiek veidoti izejot no informācijas, kas ir iesniegta projekta informācijas anketā.

2.3.3. Logo tiek veidots sekojošā kārtībā: Klients iesniedz informāciju logo izveidei, Starflix  Riga sagatavo logo piecu darba dienu laikā un prezentē to Klientam.

2.3.4. Logo pro tiek veidots sekojošā kārtībā: Klients iesniedz informāciju logo izveidei, Starflix Riga sagatavo trīs dažādus logo piecu darba dienu laikā, Klients izvēlas vienu logo variantu un 10 darba dienu laikā iesniedz savas pretenzijas un ieteikumus, Starflix Riga piecu darba dienu laikā prezentē logo Klientam.

2.3.5. Iesniedzot pretenzijas un ieteikumus, Klientam precīzi un konkrēti jānorāda veicamās izmaiņas.

2.3.6. Logo varianti tiek prezentēti vienā .pdf formāta datnē, vienā e-pasta vēstulē.

2.3.7. Galējais logo dizains tiek prezentēts Klientam trīs dažādos izmēros .png vai .jpeg formātā un .ai formatā.

2.4. Tīmekļa projekti

2.4.1. Vispārīgie jautājumi

2.4.1.1. Klients var iegādāties hostinga un mājas lapu, kā arī interneta veikalu izstrādes pakalpojumus tiešsaitē starflix.lv, pievienojot tos grozam. Klients var izmantot sev piederošu domēnu vai pasūtīt jaunu.

2.4.1.2. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Klients ir veicis maksājumu tiešsaitē starflix.lv vai ar pārskaitījumu.

2.4.1.3. Pēc maksājuma saņemšanas Klientam tiek dota iespēja aizpildīt projekta informācijas anketu. Projekta informācijas anketā Klients norāda savas vēlmes, vēlamo dizaina konceptu, krāsu paleti, vēlamo lapu sarakstu un to sadaļu virsrakstus, mājas lapas satura tekstus, kontaktinformāciju un citu anketā prasīto informāciju. Mājas lapa tiek veidota izejot no informācijas, kas norādīta projekta informācijas anketā.

2.4.1.4. Ja klients iesniedz nepilnīgu informāciju, Starflix Riga vienpersoniski atrisina informācijas trūkumu, ņemot vērā Klientam piemērotākās iespējas un labāko dizaina praksi.

2.4.1.5. Informācijas trūkums var tikt atrisināts sekojošos veidos:

2.4.1.5.1. Ja Klients neisniedz logo, Starflix Riga augšupielādē .png attēlu ar Klienta preču zīmi/kompānijas nosaukumu noklusējuma fontā logo vietā;

2.4.1.5.2. Ja Klients nenorāda sadaļu virsrakstus, Starflix Riga izmanto noklusējuma sadaļas (Par mums, Pakalpojumi, Cenas, Kontakti);

2.4.1.5.3. Ja Klients neisniedz tekstu, Starflix Riga aizpilda teksta laukus, izmantojot “Lorem ipsum” tekstus;

2.4.1.5.4. Ja Klients neisniedz attēlus, Starflix Riga vienpersoniski izvēlas foto un video, ņemot vērā Klienta darbības specifiku;

2.4.1.5.5. Ja Klients nenorāda krāsu paleti, Starflix Riga vienpersoniski izvēlas krāsu paleti;

2.4.1.5.6. Ja Klients nenorāda mājas lapas dizaina vadlīnijas, Starflix Riga vienpersoniski nosaka mājas lapas dizaina konceptu;

2.4.1.5.7. Ja Klients nenorāda sev piederošā domēna pieejas datus, Starflix Riga izveido mājas lapu uz subdomēna;

2.4.1.5.8. Ja Klients nenorāda kategorijas interneta veikalam, Starflix Riga izveido piecas nejauši izvēlētas kategorijas;

2.4.1.5.9. Ja Klients neiesniedz interneta veikala produktu sarakstu, Starflix Riga pievieno piecus nejauši izvēlētus produktus katrā kategorijā;

2.4.1.5.10. Ja Klients neiesniedz interneta veikala produktu attēlus, Starflix Riga pievieno atbilstoši izvēlētus attēlus katram produktam;

2.4.1.5.11. Ja Klients nenorāda vēlamās e-pasta pastkastītes, Starflix Riga izveido e-pasta pastkastīti info@klientadomēns.

2.4.1.6. Starflix Riga var izmantot vairākas metodes, lai risinātu informācijas trūkumu, ko ir radījis Klients. Klienta radīts informācijas trūkums nevar tikt uzskatīts par maksājuma atlīdzināšanas iemeslu.

2.4.1.7. Par mājas lapas pabeigšanu, Starflix Riga informē Klientu ar e-pasta starpniecību vai telefoniski un nosūta Klientam mājas lapas vai interneta veikala pieejas datus.

2.4.1.8.Lai nodrošinātu projekta atbilstību Klienta vēlmēm, Klientam ir tiesības iesniegt labojumu pieprasījumu divas reizes. Pirmo reizi Klients labojumu pieprasījumu var iesniegt piecu darba dienu laikā pēc projekta pabeigšanas. Starflix Riga veic labojumus piecpadsmit darba dienu lakā no labojumu pieprasījuma saņemšanas brīža. Otrreizēji Klients labojumus var pieprasīt piecu darba dienu laikā no pirmo labojumu pabeigšanas. Starflix Riga veic labojumus piecpadsmit darba dienu laikā no otrreizēja labojumu pieprasījuma saņemšanas brīža un informē klientu par to beigšanu telefoniski vai ar e-pasta starpniecību. Ja labojumu pieprasījums nav iesniegts minētajos termiņos, Klients tiek uzskatīts par apmierinātu ar mājas lapu un Klientam nav tiesības celt pretenzijas.

2.4.1.9. Lai nodrošinātu viegli saprotamu un optimizētu procesu, Klientam ir pienākums pilnībā aizpildīt projekta informācijas anketu. Klients nav tiesīgs pieprasīt izmaiņas informācijā, kas ir norādīta iesniegtajā projekta informācijas anketā. Klients nav tiesīgs pieprasīt pievienot informāciju, kas netika norādīta projekta informācijas anketā, izņemot iepriekš vienojoties ar Starflix Riga.

2.4.1.10. Klientam ir iespēja pasūtīt papildus labojumus par atsevišķu samaksu. Papildus labojumos var iekļaut informāciju, kas netika norādīta projekta informācijas anketā, kā arī citu informāciju pēc Klienta vēlmēm.

2.4.1.11. Klientam ir pienākums iesniegt projekta informāciju sešu mēnešu laikā no brīža, kad līgums tiek uzskatīts par noslēgtu. Ja Klients nav iesniedzis informāciju 2.4.1.11. punktā minētajos termiņos, Starflix Riga patur tiesības piemērot papildus samaksu, ja vien Puses nav vienojušās citādi.

2.4.2. Mājas lapu izveide

2.4.2.1. Mājas lapas izveides pakalpojumi ir orientēti uz pilnīgu, modernu tīmekļa lapu izveidi Klientam uz WordPress satura vadības sistēmas bāzes.

2.4.2.2. Mājas lapas izveide iekļauj sekojošus pakalpojumus:

2.4.2.2.1. WordPress satura vadības sistēmas un dizaina veidnes uzstādīšana;

2.4.2.2.2. Elegantas, responsīvas mājas lapas izveide pēc jaunākajām globālajām tendencēm;

2.4.2.2.3. Līdz 20 informatīvo lapu izveide;

2.4.2.2.4. Unikālas titullapas izveide;

2.4.2.2.5. Unikālas iekšējo lapu veidnes izveide;

2.4.2.2.6. Unikālas kontaktu lapas izveide;

2.4.2.2.7. Unikālas produktu galerijas/kataloga izveide;

2.4.2.2.8. Atbilstošu fotoattēlu izvēle titullapas slīdnei;

2.4.2.2.9. Informācijas izvietošana mājas lapā (līdz 20 A4 lapām ar tekstu 12 punktu izmērā un/vai līdz 20 mediju failiem);

2.4.2.2.10. Logo ievietošana;

2.4.2.2.11. Favikona ievietošana;

2.4.2.2.12. Fonta izvēle;

2.4.2.2.13. Mājas lapas responsivitāte;

2.4.2.2.14. Google kartes integrācija;

2.4.2.2.15. Sociālo mediju lapu integrācija (līdz 10);

2.4.2.2.16. Kontaktformas integrācija (līdz 10 laukiem teksta informācijai, piemēram, vārds, kompānijas nosaukums, telefona numurs, e-pasts, temats, teksts, un citi.);

2.4.2.3. Mājas lapas izveide neiekļauj tekstu redakciju, kā arī fotoattēlu rediģēšanu.

2.4.2.4. Mājas lapas izveide tiek veikta 25 darba dienu laikā no projekta informācijas anketas iesniegšanas brīža, kad tā ir iesniegta izmantojot projekta informācijas anketu starflix.lv/start vai iesūtot nepieciešamo informāciju uz info@starflix.lv.

2.4.3. Interneta veikala izveide

2.4.3.1. Interneta veikala izveides pakalpojumi ir orientēti uz pilnīgu, modernu interneta veikalu izveidi Klientam uz WooCommerce bāzes.

2.4.3.2. Interneta veikala izveide iekļauj sekojošus pakalpojumus:

2.4.3.2.1. WordPress satura vadības sistēmas, dizaina veidnes un WooCommerce uzstādīšana;

2.4.3.2.2. Eleganta, responsīva interneta veikala izveide pēc jaunākajām globālajām tendencēm;

2.4.3.2.3. Līdz 20 informatīvo lapu izveide;

2.4.3.2.4. Unikālas titullapas izveide;

2.4.3.2.5. Unikālas iekšējo lapu veidnes izveide;

2.4.3.2.6. Unikālas kontaktu lapas izveide;

2.4.3.2.7. Unikālas produktu galerijas/kataloga izveide;

2.4.3.2.8. Informācijas izvietošana mājas lapā (līdz 20 A4 lapām ar tekstu 12 punktu izmērā un/vai līdz 20 mediju failiem);

2.4.3.2.9. Līdz 10 produktu kategoriju izveide;

2.4.3.2.10. Atbilstošu fotoattēlu izvēle titullapas slīdnei;

2.4.3.2.11. Līdz 50 produktu ievietošana (5 katrā kategorijā);

2.4.3.2.12. Interneta veikala groza uzstādīšana;

2.4.3.2.13. Apmaksas lapas pievienošana;

2.4.3.2.14. Ar WooCommerce saderīga apmaksas veida pievienošana (pieejams kā bezmaksas spraudnis);

2.4.3.2.15. Logo ievietošana;

2.4.3.2.16. Favikona ievietošana;

2.4.3.2.17. Fonta izvēle;

2.4.3.2.18. Interneta veikala responsivitāte;

2.4.3.2.19. Google kartes integrācija;

2.4.3.2.20. Sociālo tīklu integrācija (līdz 10);

2.4.3.2.21. Kontaktformas integrācija (līdz 10 laukiem teksta informācijai, piemēram, vārds, kompānijas nosaukums, telefona numurs, e-pasts, temats, teksts, un citi.);

2.4.3.3. Klients norāda visus nepieciešamos pieejas datus un informāciju tiešsaites apmaksas integrācijai. Ja Klients nenorāda nepieciešamos datus projekta informācijas anketā vai 15 dienu laikā no projekta uzsākšanas, Starflix Riga izstrādā interneta veikala projektu bez tiešsaites apmaksas integrācijas.

2.4.3.4. Interneta veikala izveide tiek veikta 30 darba dienu laikā no projekta informācijas anketas iesniegšanas brīža, kad tā ir iesniegta izmantojot projekta informācijas anketu starflix.lv/start vai iesūtot nepieciešamo informāciju uz info@starflix.lv.

2.5. Mājas lapu administrēšana

2.5.1. Lai nodrošinātu Klientus ar pastāvīgu mājas lapas izaugsmi, Starflix Riga piedāvā Klientiem mājas lapas administrēšanas pakalpojumus par atsevišķu samaksu.

2.5.2. Līgums par mājas lapas administrēšanu ir uzskatāms par noslēgtu rēķina par šo pakalpojumu apmaksas brīdī.

2.5.3. Mājas lapas administrēšana iekļauj sekojošus pakalpojumus:

2.5.3.1.  Mājas lapas teksta informācija un mediju failu pievienošana, mainīšana un atjaunināšana;

2.5.3.2. Mājas lapas satura vadības sistēmas, spraudņu un paplašinājumu pievienošana un atjaunināšana uz jaunāko versiju, ja tā mainās;

2.5.3.3. Jaunu e-pasta pastkastīšu izveide un konfigurācija.

2.5.4. Mājas lapas administrēšana ieklauj vienu administrēšanas darba stundu mēnesī, to ir iespējams palielināt pēc Klienta vēlēšanās. Ikmēneša stundas nesummējas un netiek pārceltas, ja tās netiek izmantotas.

2.6. SEO

2.6.1. Starflix Riga veicina Klientu mājas lapas vai interneta veikala izaugsmi meklētājprogrammu rezultātos, līdz ar to piedāvā iespēju iegādāties meklētājprogrammu optimizācijas pakalpojumus tiešsaistē.

2.6.2. Meklētājprogrammas optimizācijas mērķis ir optimizēt mājas lapas saturu, lai tas atbilstu meklētājprogrammu prasībām, tādējādi nodrošinot augstāku pozīciju meklētājprogrammā.

2.6.3. Meklētājprogrammu optimizācija iekļauj sekojošus pakalpojumus:

2.6.3.1. Atslēgas vārdu stratēģijas formulēšana;

2.6.3.2. Tīmekļa saišu optimizācija;

2.6.3.3. Lapu virsrakstu optimizācija;

2.6.3.4. Sīkdatņu uzstādīšana un optimizācija;

2.6.3.5. Atsevišķa galvenā atslēgas vārda ievietošana lapās;

2.6.3.6. Atslēgas vārdu biežuma un novietojuma optimizācija;

2.6.3.7. SEO virsrakstu optimizācija;

2.6.3.8. Attēlu optimizācija;

2.6.3.9. SEO rīku reģistrācija;

2.6.3.10. Vietnes kartes noformēšana un ievietošana .xml formātā;

2.6.3.11. Mājas lapas web lapu prezentācija meklētājprogrammai;

2.6.3.12. Prioritārās mājas lapas versijas uzstādīšana;

2.6.3.13. Kešatmiņas uzstādīšana;

2.6.3.14. Pirms un pēc rezultātu apkopošana un prezentēšana.

2.6.4. Starflix Riga veic meklētājprogrammu optimizāciju septiņu darba dienu laikā no nepieciešamās informācijas saņemšanas brīža.

2.6.5. Starflix Riga pielieto labākos meklētājprogrammu optimizācijas rīkus, lai sasniegtu meklētājprogrammas rezultātu augšgalu. Starflix Riga nekontrolē un neietekmē meklētājprogrammu, bet piemēro mājas lapas saturu meklētājprogrammas prasībām. Starflix Riga negarantē un nenosaka konkrētu vietu meklētājprogrammas rezultātos.

2.7. Reklāmas pakalpojumi

2.7.1. Starflix Riga Klientiem ir iespēja iegādāties reklāmas pakalpojumus reklāmas kampaņām Google, Facebook, Yandex, Bing, LinkedIn un Twitter reklāmas tīklos.

2.7.2. Reklāmas pakalpojumi iekļauj reklāmas kampaņas konta izveidi, reklāmas tekstu izveidi, reklāmas budžeta uzstādīšanu, kampaņas uzstādījumus, kampaņas optimizāciju, monitoringu un rezultātu apkopošanu un prezentāciju. Reklāmas pakalpojumi neiekļauj baneru, video klipu un citu vizuālo meteriālu izstrādi un rediģēšanu.

2.7.3. Reklāmas kampaņas tiek veiktas saskaņā ar Klienta iesniegto informāciju. Klients iesniedz informāciju aizpildot reklāmas kampaņas informācijas anketu, kurā Klients nosaka kampaņas mērķi, norāda reklamējamos produktus un pakalpojumus un to aprakstus, mērķa tirgus specifiku, vizuālos materiālus (ja tie nepieciešami), atslēgas vārdus vai frāzes, reklāmas kampaņas sākuma un beigu datumus, kā arī īpašās prasības.

2.7.4. Ja Klients nenorāda nepieciešamo informāciju, Starflix Riga patur tiesības vienpersoniski aizpildīt trūkstošo informāciju. Ja Klients nenorāda reklāmas kampaņas sākuma un beigu datumus, kampaņa tiek uzsākta piecas darba dienas no apmaksas datuma. Ja Klients nenorāda kampaņas termiņu, Starflix Riga nosaka kampaņas termiņu viena kalendāra mēneša garumā. Ja Klienta kampaņas budžets nav pietiekams kalendāra mēneša garumā, tad tiek noformēts minimālais dienas budžets.

2.7.5. Klients tiek informēts par reklāmas kampaņas uzsākšanu vienu dienu pirms kapaņa tiek uzsākta un par tās beigām ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no kampaņas beigām. Klients ir tiesīgs saņemt kampaņas rezultātu apkopojumu piecu darba dienu laikā no šāda pieprasījuma iesniegšanas.

2.8. Baneru izstrāde

2.8.1. Starflix Riga Klientiem ir iespēja iegādāties baneru izstrādi tiešsaitē.

2.8.2. Klientam pēc maksājuma veikšanas ir iespēja iesniegt baneru dizaina informācijas anketu.

2.8.3. Starflix Riga sagatavo banerus saskaņā ar Klienta iesniegto informāciju un prezentē tos klientam ar e-pasta starpniecību piecu darba dienu laikā no baneru dizaina informācijas anketas iesniegšanas. Baneri tiek prezentēti .jpeg vai .gif formātā.

2.8.4. Klients var pieprasīt izmaiņas baneros piecu darba dienu laikā no to prezentācijas. Ja Klients neisniedz izmaiņu pieprasījumu piecu darba dienu laikā, baneri tiek uzskatīti par pabeigtiem.

2.9. Sociālo tīklu lapu noformēšana

2.9.1. Starflix Riga klientiem ir iespēja iegādāties sociālo tīklu lapu noformēšanas pakalpojumus.

2.9.2. Klientam pēc maksājuma veikšanas ir iespēja iesniegt sociālo tīklu lapu noformēšanas informācijas anketu.

2.9.3. Starflix Riga izveido un augšupielādē profila attēlu un fona attēlu aktuālajā sociālo mediju lapā un informē klientu piecu darba dienu laikā no sociālo tīklu lapu noformēšanas informācijas anketas saņemšanas.

2.9.4. Klients ir tiesīgs pieprasīt izmaiņas sociālo tīklu lapas noformējumā piecu darba dienu laikā no tā pabeigšanas. Ja Klients neieniedz izmaiņu pieprasījumu piecu darba dienu laikā, sociālo tīklu lapas noformējums tiek uzskatīts par pabeigtu.

2.10. Sociālo tīklu administrēšana

2.10.1. Starflix Riga Klientiem ir iespēja iegādāties sociālo tīklu administrēšanas pakalpojumus.

2.10.2. Klients izvēlas sociālo tīklu postu biežumu nedēļā un apmaksā pakalpojumu.

2.10.3. Pēc pakalpojuma apmaksas Klients aizpilda sociālo tīklu administrēšanas anketu. Sociālo tīklu administrēšana tiek veikta saskaņā ar Klienta norādīto informāciju.

2.11. Paplašinājumi

2.11.1. Google Analytics

2.11.1.1. Starflix Riga Klientiem ir iespēja iegādāties Google Analytics integrāciju mājas lapā.

2.11.1.2. Klients apmaksā pakalpojumu un sniedz nepieciešamo informāciju pakalpojuma veikšanai.

2.11.1.3. Starflix Riga piecu darba dienu laikā no nepieciešamās informācijas saņemšanas veic Google Analytics integrāciju Klienta mājas lapā.

2.11.2. Google my business

2.11.2.1. Starflix Riga Klientiem ir iespēja iegādāties Google My Business izveides pakalpojumus tiešsaitē.

2.11.2.2. Pēc pakalpojuma apmaksas Klients iesniedz nepieciešamo informāciju pakalpojuma veikšanai un Straflix Riga triju darba dienu laikā veic Google My Business uzstādīšanu.

2.11.3. Valodu integrācija

2.11.3.1. Starflix Riga Klientiem ir iespēja iegādāties papildus valodu integrāciju mājas lapā.

2.11.3.2. Pēc pakalpojuma apmaksas Klients iesniedz mājas lapas teksta tulkojumu un Starflix Riga viec valodas integrāciju Klienta mājas lapā 10 darba dienu laikā.

2.11.3.3. Valodas integrācijas pakalpojumi iekļauj līdz 10 lapu tulkojumu ievietošanu Klienta mājas lapā līdz 10 A4 lapām ar tekstu 12 punktu izmērā.

2.11.3.4. Valodu integrācijas pakalpojums neiekļauj klienta iesūtītā teksta tulkošanu un rediģēšanu.

2.11.4. Live-chat integrācija

2.11.4.1. Starflix Riga Klientiem ir iespēja iegādāties live-chat integrāciju mājas lapā.

2.11.4.2. Starflix Riga izmanto live-chat paplašinājumu “tawk.to” vai Facebook Messenger un integrē to triju darba dienu laikā no pakalpojuma apmaksas brīža.

2.11.4.3. Pēc integrācijas veikšanas Starflix Riga nosūta klientam live-chat pieejas datus ar e-pasta starpniecību.

3.1. Web Akadēmija

3.1.1. Starflix Riga finansē, attīsta un atbalsta sociāli atbildīgu izglītojošo projektu Web Akadēmija, kura mērķis ir atbalstīt jaunos web dizainerus un programmētājus, palīdzēt tiem iegūt kvalifikāciju un ieet darba tirgū.

3.1.2. Sakarā ar Web Akadēmijas projektu Starflix Riga dod maziem uzņēmumiem iespēju iegūt bezmaksas mājas lapu vai interneta veikalu, ko veido Web Akadēmijas dalībnieki Starflix Riga dizaineru uzraudzībā.

3.1.3. Starflix Riga uzņemas pilnu atbildību par Web Akadēmijas projektu, tai skaitā apņemas sniegt pakalpojumus Web Akadēmijas vārdā.

3.1.4. Starflix Riga garantē Web Akadēmijas dalībnieku izstrādāto mājas lapu kvalitāti saskaņā ar šo līgumu (skatīt paregrāfu 2.4) izņemot paregrāfu 2.4.1.8. Saskaņā ar to Web Akadēmijas projektiem tiek dota viena labojumu veikšanas iespēja, divu vietā.

3.1.5. Uzņēmumu īpašniekiem, iesaistoties Web Akadēmijas projektā, lai sniegtu piemērotu mājas lapu izstrādes vidi Web Akadēmijas dalībniekiem, ir jāiegādājas Statflix Riga hostinga plāns izvēlētajam projektam – Mājas lapa vai Interneta veikals.

3.1.6. Starflix Riga piekrīt un apstiprina, ka uzņemējiem, kas iesastās Web Akadēmijas projektā ir vienādas Klienta tiesības kā parastam Klientam, ieskaitot paplašinājumu iegādāšanās tiesības.

3.2. Konsultāciju diena

3.2.1. Starflix Riga tiecas paaugstināt uzņēmēju sapratni un zināšanas par tiešsaistes reklāmām un tā iespējām. Sakarā ar to Starflix Riga aicina uzņēmējus, mārketinga speciālistus, administrācjas personālu uz bezmaksas konsultācijām par tīmekļa reklāmām un tiešsaistes marketinga iespējām augstākajā profesionālajā līmenī.

3.2.2. Konsultāciju apmeklētājiem var tikt piešķirtas atlaides Starflix Riga sniegtajiem pakalpojumiem, bet konsultācju apmeklējuma gadījumā Klientam nav pienākums iegādāties kādu no Starflix Riga pakalpojumiem.

4.1. Šis līgums ir sastādīts izvairoties no sarežģītiem terminiem, tādējādi nodrošinot tā saprotamību.

4.2. Visi strīdi, kas radušies līguma pamatā ir jāatrisina pārrunu laikā, ja tas nav iespējams, šis komercstrīds ir risināms Rīgas Šķīrējtiesā.

4.3. Starflix Riga patur tiesības mainīt šo līgumu.

4.4. Ja klients nesniedz produktu kategorijas savam E – veikalam , Wacademy savos kritērijos izvēlās 5 dažādas produktu kategorijas;

4.5. Ja klients nesniedz produktus savam E- veikalam, Wacademy pievieno 2 dažādus produktus katrai kategorijai;

 

5. Wacademy var izmantot dažādus risinājumus informācijas trūkuma novēršanai, kas tika pieprasīta no klienta, bet klients šo informāciju nesniedza. Klienta nespēja sniegt informāciju nevar tikt uzskatīta par pamatotu iemeslu pieprasīt tīmekļa atmaksu

 

6. 5 darba dienu laikā pēc paziņojuma par mājas lapas nodošanu. Wacademy veic labojumus, kas aizņem no 10 – 15 darba dienas.

 

7. Klientam ir iespēja iegādāties vēl vienu labojumu kārtu. Atsevišķi nopirktā labojumu kārta var ietvert izmaiņas lietās, kuras klients ir norādījis projekta informācijas veidlapā, vai arī pievienot jebkādu papildu informāciju, ko klients vēlas.

 

Ne vairāk kā 12 informatīvu lapu izveidošana;

Unikālas galerijas lapas (nevis kataloga) izveidošana;

Informācijas izvietošana uz šīm lapām (līdz 12 A4 formāta teksta lappusēm (nevis tabulām) 12 izmēru un / vai līdz 12 multivides failiem (attēli (. jpeg, .jpg, .png, .gif) un video (youtube)));

Sociālā tīkla lapu integrācija (līdz 5);

Kontaktformas integrācija (3 dažādi veidi, līdz 10 lauki teksta informācijai, piemēram, vārds, uzņēmuma nosaukums, tālruņa numurs, e-pasts, tēma, teksts utt.)

Vietnes dizains tiek izgatavots 25 – 30 darba dienu laikā pēc projekta informācijas veidlapas aizpildīšanas.

Ne vairāk kā 10 informatīvu lapu izveidošana;

Unikālas galerijas lapas izveidošana (nevis katalogs);

Informācijas izvietošana šajās lapās (līdz 10 A4 formāta A4 formāta lappušu formātā 12 izmēru un / vai līdz 10 multivides failiem);

Ne vairāk kā 5 produktu kategoriju izveidošana ;

Līdz 16 produktu pievienošana (līdz 5 attēliem vienā izstrādājumā);

Kontaktformas integrācija (līdz 10 laukiem teksta informācijai, piemēram, vārds, uzņēmuma nosaukums, tālruņa numurs, e-pasts, tēma, teksts utt.);

Vietnes dizains tiek izgatavots 25 – 30 darba dienu laikā pēc projekta informācijas veidlapas aizpildīšanas.

Klientam ir jāsniedz visa pieteikšanās informācija , kas nepieciešama maksājumu integrēšanai. Ja klients nesniedz šo informāciju ar  veidlapu, vai 15 darba dienu laikā, Wacademy pabeidz tiešsaistes veikala dizaina pakalpojumu bez norēķinu kartes integrācijas.

Papildus lapa / apakšlapa (standarta galerija (līdz 10 attēliem) / teksts (1 A4 formāta 12. lappuses fonta izmērs) / kontakta lapa / blogs / ieraksts)

Papildus kategorija (bez izstrādājumiem)

Valoda līdz 10 lappusēm

Valoda līdz 20 lapām

Valoda līdz 30 lappusēm

Saturs lapu pārvaldība (līdz 20 sludinājumiem mēnesī)

No 100 Eur

Katalogs (līdz 16 produktiem, bez tiešsaistes veikala – bez pasūtījumiem, groza, norēķinu sistēmas utt.)

 

*Distances līgums ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta!

LR MK Noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”  apskatāmi šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=266462